Word ook donateur

Wij hopen op deze wijze de donateurs te werven die we hard nodig zijn, voor al onze evenementen die gepland staan voor 2023. De kosten om donateur te worden bedraagt €10,00 per donateurschap.